Airpods 1/2 AMAZINGthing Solid Black

Airpods 1/2 AMAZINGthing Solid Black
 
-ปกป้อง Airpods 360 องศา
-มีการเว้าหน้าเคส เพื่อง่ายต่อการเปิดใช้งาน
-ง่ายต่อการชาร์จ
-รองรับการชาร์จไร้สาย
590 บาท
จำนวน: