Samsung Galaxy S20 Ultra RhinoShield CrashGuard Case

Samsung Galaxy S20 Ultra RhinoShield CrashGuard Case

เทคโนโลยี ShockSpread™ ของ RhinoShield ให้การป้องกันการตก 3.5 เมตร โดยไม่ต้องปกปิดโทรศัพท์ของคุณ พร้อมขอบยกด้านหน้าจอไม่สัมผัสพื้น

990 บาท
Visitors: 2,612,894