Samsung Galaxy Note 10 Plus RhinoShield CrashGuard Case

Samsung Galaxy Note 10 Plus RhinoShield CrashGuard Case

เทคโนโลยี ShockSpread™ ของ RhinoShield ให้การป้องกันการตก 3.5 เมตร โดยไม่ต้องปกปิดโทรศัพท์ของคุณ พร้อมขอบยกด้านหน้าจอไม่สัมผัสพื้น

890 บาท
จำนวน:
Visitors: 2,613,768