บริการฝ่าวิกฤต ไปติดฟิล์ม

เงื่อนไขการให้บริการ
- บริการนี้ เฉพาะฟิล์มกันรอยที่ซื้อจาก Caseduck เท่านั้น!
- ค่าบริการติดตั้ง เริ่มต้นที่ 200 บาท ชิ้นต่อไปชิ้นละ 100 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางของ จนท.)
- ค่าเดินทางของ จนท.คิดเรตตามระยะทางจริง (อ้างอิงค่าบริการปัจจุบันจาก Grabcar)
- ชำระค่าสินค้าทั้งหมด ก่อนแจ้ง จนท.ออกให้บริการนอกสถานที่ ใช้ระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน 2 ชม.
- กรุณาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจอดรถให้บริการของทางร้าน เพื่อใช้ในการติดตั้งฟิล์ม
- กรณีที่สินค้าเสียหายจากการติดตั้งของ จนท. ทางร้านจัดเตรียมสินค้าชิ้นใหม่ไว้เพื่อทดแทนสินค้าที่เสียหาย โดยไม่คิดค่าสินค้าเพิ่มเติม
- สินค้าที่มีประกัน หลังการติดตั้งสมบูรณ์ จนท.จะอธิบายขั้นตอนการเคลมสินค้าของแบรนด์นั้นๆให้อย่างละเอียด
- ให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ระยะทางจากศูนย์บริการไม่เกิน 20 กม. 
Visitors: 2,566,581