Gizmo Car Holder Wireless Charger GH-017

Gizmo Car Holder Wireless Charger

ตัวช่วยในการใช้งานสมาร์ทโฟนในรถยนต์จากแบรนด์ Gizmo แท่นชาร์จไร้สาย ที่สามารถหมุนปรับได้ถึง 360 องศา มาพร้อมระบบ Smart Sensor และ Wireless Charge ช่วยให้การใช้งานสะดวกสบายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ :
- วัสดุเป็นพลาสติกแข็ง คงทน ประกอบง่าย พร้อมใช้งาน
- สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือ , GPS และอุปกรณ์โทรศัพท์อื่น ๆ ได้
- ติดตั้งง่าย อุปกรณ์ยึดจับมีความปลอดภัย ยึดเกาะแน่น ทนต่อแรงสั่นสะเทือน
- ล็อคอัตโนมัติ ด้วยระบบ Smart Sensor พร้อมมี Wireless Charge ชาร์จไร้สายไปในตัว
- มาพร้อมสาย USB เพื่อเปิดใช้งาน Smart Sensor และ Wireless Charge
- ติดตั้งได้ ทั้งคอนโซลรถยนต์ , กระจกหน้ารถ และช่องแอร์

1,190 บาท
Visitors: 2,661,768