iPhone Xs Max Gizmo Soft Case

iPhone Xs Max Gizmo Soft Case
เคสยางสุดบางจากแบนด์ Gizmo ด้วยดีไซส์ที่บางเฉียบ ทำให้ตัวเครื่องดูเบาบาง พร้อมทั้งสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีและยังมีความโปร่งใสมองเห็นตัวเครื่องได้อย่างสวยงาม คนชอบเคสบางไม่ควรมางข้าม
390 บาท