Q.Pad X Fast Wireless Charger

Q.Pad X Fast Wireless Charger

แท่นชาร์จเร็วไร้สาย Momax Q.Pad X Fast Wireless Charger ที่มีความบางเพียง 8 มิลเท่านั้นครับ!!! นอกจากความบางแล้ว สเปคการจ่ายไฟตัวนี้ยังสามารถจ่ายไฟออกได้แรงสุดที่ 10W ซึ่งช่วยให้ Smartphone เต็มเร็ว เต็มไว แท่นชาร์จเร็วแบบไร้สายตัวบางๆ พกพาง่ายๆ เหมาะที่สุดๆ

1,290 บาท